בית

תאריך יצירה

2020 (386)
ינואר (386)
2019 (4164)
ינואר (229) פברואר (299) מרץ (246) אפריל (189) מאי (855) יוני (238) יולי (1076) אוגוסט (105) ספטמבר (205) אוקטובר (330) נובמבר (76) דצמבר (316)
2018 (1641)
ינואר (57) פברואר (4) מרץ (18) אפריל (124) מאי (127) יוני (87) יולי (225) אוגוסט (4) ספטמבר (264) אוקטובר (295) נובמבר (242) דצמבר (194)
2017 (3354)
ינואר (14) פברואר (172) מרץ (371) אפריל (202) מאי (1) יוני (108) יולי (180) אוגוסט (114) ספטמבר (73) אוקטובר (2005) נובמבר (20) דצמבר (94)
2016 (1786)
ינואר (87) פברואר (133) מרץ (248) אפריל (132) מאי (24) יוני (162) יולי (481) ספטמבר (107) אוקטובר (272) נובמבר (62) דצמבר (78)
2015 (722)
פברואר (58) מרץ (32) אפריל (71) יולי (62) אוגוסט (35) ספטמבר (123) אוקטובר (160) דצמבר (181)
2014 (791)
מרץ (34) אפריל (71) מאי (14) יוני (268) יולי (111) אוגוסט (49) ספטמבר (135) אוקטובר (24) דצמבר (85)
2013 (1464)
פברואר (107) מרץ (340) מאי (130) יוני (287) יולי (232) אוגוסט (47) ספטמבר (178) אוקטובר (44) נובמבר (62) דצמבר (37)
2012 (300)
ינואר (1) מרץ (23) אפריל (40) מאי (67) יוני (33) יולי (10) אוגוסט (8) ספטמבר (116) דצמבר (2)
2011 (826)
ינואר (7) פברואר (3) מרץ (2) אפריל (29) מאי (1) יוני (22) יולי (281) אוגוסט (291) אוקטובר (66) נובמבר (114) דצמבר (10)
2010 (806)
ינואר (15) פברואר (20) מרץ (111) אפריל (123) מאי (269) יולי (68) אוגוסט (94) ספטמבר (40) אוקטובר (33) נובמבר (33)
2009 (482)
מרץ (18) אפריל (59) מאי (70) יוני (55) יולי (29) אוגוסט (126) ספטמבר (39) אוקטובר (29) נובמבר (57)
2008 (776)
מרץ (3) מאי (1) יולי (524) אוגוסט (6) ספטמבר (21) אוקטובר (20) דצמבר (201)
2007 (257)
מרץ (10) אפריל (43) מאי (4) יוני (5) יולי (9) אוגוסט (34) ספטמבר (69) אוקטובר (77) דצמבר (6)
2006 (153)
מרץ (7) אפריל (81) מאי (27) יוני (13) אוגוסט (3) אוקטובר (22)
2005 (2)
ספטמבר (2)

Website content

 

You will find here :

- pictures that anyone can see (Golf CoursesTravelsAnimals, Plants,  ...)

 

and other that you can see based on your login  :

- photos de Golf (AS CE Paris Sopra Group, UCPA La Poudrerie, GL Golf, ...)

- Roller (Villemomble and Rosny clubs)

- Hollidays, Family and Friends pictures ...

- news of the family (Emeline, Muriel and Gérald)

- pictures taken during photo club of Le Perrux activities : CCA Imago

 

Please identify your self to access more content.

 

Note : You can  enroll on line.

After your enrolment, I will give You the corresponding right in the following days. A mail will be sent to inform You when this have been done.

 

Feel free to give a note and comment the pictures love !

Your feedback on this website is welcomed.

You can sign the Guestbook.

Gérald Fay.

Nombre de pages vues (miniatures ou images) : 2809914
Consultations des 10 dernières minutes : 14
Nombre de pages vues des 60 dernières minutes : 14
Nombre de consultations d'hier : 72
Nombre de visiteurs des dernières 24h : 34
Visiteurs des 60 dernières minutes : 2
Visiteur(s) récents: 2